​​​​​​​​​​​​​​​​​​kanjana01.jpg 
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา 
ผู้ช่วยอธิการบดี

< May 2019 >
 Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat  Sun 
 29 
 30 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสเปคฯ
 1 
  ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัย) ด้วยไม้ไผ่
 2 
  Vacation Leave
 3 
  ประชุมติดตามการจัดทำเอกสาร ThaiMOOC ร่วมประชุมติดตามจัดทำเอกสารรายวิชา (วิชา rmutl.tak003 การบัญชีบริหาร )
 4 
 5 
 6 
  วันหยุดราชการ
 7 
  ร่วมประชุมผู้บริหาร
  ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562
 8 
  เข้าร่วมรับรางวัล IPv6 Award 2018
 9 
  วันหยุดราชการ (ชดเชยวันวิสาขบูชา)
 10 
  ประชุมติดตามการส่งงานงวดที่ 3 (ThaiMOOC)
 11 
 12 
 13 
  บ.AIS ขอเข้าพบเพื่อหารือฯ
 14 
  เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร
  Master Thesis Defense (Siriwuttichai Niratisai)
  (จอง) ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ... (กลุ่มข้าราชการ)
 15 
 16 
 17 
 18 
  Vacation Leave
 19 
  Vacation Leave
 20 
  Vacation Leave
 21 
  Vacation Leave
 22 
  Vacation Leave
 23 
  Vacation Leave
 24 
  Vacation Leave
 25 
  Vacation Leave
 26 
  Vacation Leave
 27 
 28 
 29 
  ประชุมติดตามงาน ThaiMOOC งวดที่ 2
  (จอง) ประชุมหารือ ระบบบัญชี 3 มิติ กับกองคลัง
 30 
 31 
 1 
 2